ગુરુ પૂર્ણિમા સ્પેશ્યલ || આજના મૂર્તિ દર્શન || Baps Pravachan 2020If You Like BAPS Swaminarayan Pravachan Then Share it Other Satsangis.

Subscribe And Press Bell Icon For Daily Updates.

https://www.youtube.com/channel/UCXt0LjiWOdbCgRV1tW1Olmg

#baps #MurtiDarshan #MandirDarshan
#mahantswamipujadarshan,

ગુરુ પૂર્ણિમા સ્પેશ્યલ આજના દિવસે હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન સાથે અમદાવાદ, લંડન, રાજકોટ, સુરત, આટલાદરા, બોચાસણ સહિત વિશ્વના 20થી પણ વધુ મંદિરના ઠાકોરજી દર્શન સાથે તે અહીં પ્રસ્તુત છે.

(BAPS) Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha :

Bochasanwasi Akshar Purushottam Sanstha Bocasanvasi Akshar Purushottam Sanstha,often abbreviated as BAPS is a worldwide religious and civic organization within. Gunatitanand Swami was succeeded by Bhagatji Maharaj, Shastriji Maharaj, Yogiji Maharaj, Prumukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj. Mahant Swami Maharaj is the current Guru and the president of the organization.

Jay Swaminarayan

We Regularly upload videos of Mahant swami maharaj morning Ashirwad 2020, Mahant
swami maharaj Evening Ashirwad 2020 And Pravachan by Mahant swami maharaj.

In between We also upload Baps Pravachan videos of HH Pramukh Swami Maharaj, Brahmvihari Swami, Gyanvatsal Swami, doctor swami, bhadresh swami, brahmdarshan
swami, Aksharvatsal Swami, Anandswarup Swami, Apurvamuni Swami, Atmaswarup Swami And Vivkesagar Swami.

Advertisement

Akshar Deri;-
The Akshar Deri is a major site of pilgrimage in Swaminarayan Hinduism and is located in the rang mandap of the BAPS Swaminarayan temple in Gondal, India. The structure marks the cremation site and serves as a memorial to Gunatitanand Swami.

Pramukh Swami Maharaj :-

Pramukh Swami Maharaj born Shantilal Patel ordained Shastri Narayanswarupdas 7 December 1921 – 13 August 2016 was the guru and Pramukh, or president, of the BAPS Swaminarayan Sanstha, organization. BAPS regards him as the fifth spiritual successor of Swaminarayan. The founder of BAPS, who later appointed him as President of BAPS in 1950. Yogiji Maharaj declared Pramukh Swami Maharaj to be his spiritual successor and guru of BAPS, a role he commenced in 1971.

We had also Uploaded Many Ravi Sabha, Morning Sabha, Baps Events, Baps bhajan, Baps Aarti, Baps kirtan, Baps Chesta, Vicharan, Baps Katha Pravachan, vachanamrut which you can find in recent uploads.

Mahant Swami Maharaj;-
Mahant Swami Maharaj born Vinu Patel, 13 September 1933. BAPS regards him as the sixth spiritual successor of Swaminarayan. Mahant Swami Maharaj received initiation as a Hindu swami from Yogiji Maharaj in 1961.Mahant Swami Maharaj was revealed by Pramukh Swami Maharaj as his future spiritual and administrative successor in 2012,roles he commenced upon Pramukh Swami Maharaj’s passing in August 2016.

Note : This is not the official BAPS Channel.
All Credits To Below Given Sites.

www.baps.org,
www.akshardham.com

Copyright Disclaimer
Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for ‘Fair Use’ for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research, Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing, Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap