પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે… (સેવા)

seva
 
 
શ્રીહરિએ આનંદમુનિને કહ્યું, ” ત્યાગ , વૈરાગ્ય, ધર્મ, જ્ઞાન થઈ શકે પણ સેવામાર્ગ કઠણ છે.  ભગવાનના મંદિરને માટે જે જેવી સેવા કરશે તેને તેવું ફળ મળશે. જ્ઞાન અને ધ્યાનની ઓથ લઈને સત્સંગમાં ઘણાય આત્મનિષ્ઠ બનશે, પણ સેવા-નિષ્ઠ છે તે જ સાચા આત્મનિષ્ઠ છે. સેવા-નિષ્ઠ વિના જ્ઞાન અને ધ્યાનવાળા દંભી છે.
Advertisement
શરીર, વચન અને ધનથી ભગવાનની સેવા થાય, તે સિવાય બીજું કાંઈ અધિક નથી.”
 
 
Pramukhswami maharaj

પ્રેરણા પરિમલ

તા. 30-10-2010, ગોંડલ

પૂજા પછી સ્વામીશ્રી ઉતારે પધારી રહ્યા હતા. એ દરમ્યાન ઢાળ ઊતરીને ઠેઠ આંબલી સુધી બાલમુકુંદ સ્વામી સ્વામીશ્રીનાં દર્શને સામા આવ્યા. આમ તો રોજ તેઓ સ્વામીશ્રીનાં એક વખત દર્શન કરી જાય છે. આજે ઠેઠ અહીં સામે આવ્યા. એટલે સ્વામીશ્રી કહે : ‘ઠેઠ સુધી આવ્યા ?!’
બાલમુકુંદ સ્વામી કહે : ‘આપ જ્યાં આવો ત્યાં અમારે સામે આવવું પડે ને !’
સ્વામીશ્રી કહે : ‘યોગીબાપા જ્યાં લઈ જાય ત્યાં આપણે જવાનું.’

|| જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ||

બીજા પ્રેરણાદાયી પ્રસંગૉ માટે અહિ ક્લિક કરો

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap