સત્યુગનો સંયમસાર

પ. પુ. યોગીજી મહારાજનો આજનો પ્રેરણાદાયી પ્રસંગ

yogiji maharaj

ઓક્ટોબર-૧૯૬૮, ગોંડલ

સત્યુગનો સંયમસાર..

એક દિવસ સ્વામીશ્રીએ બધા યુવકોને બ્રહ્મચર્ય અંગે ખૂબ વાત કરી. પછી નિષ્કપટ થવા પણ કહ્યું ને કહે : ‘લ્યો, નિષ્કપટ થાઓ, નિષ્કપટ થાઓ.’

પછી એકએક યુવકને વ્યક્તિગત કહેવા લાગ્યા. તેમાં લીંબડીવાળા ભરતનો વારો આવ્યો.

તે કહે : ‘બાપા ! હું તો પરણેલો છું.’

‘તે શું થયું ?’ સ્વામીશ્રીએ કહ્યું. ‘જા, છ મહિના વ્રત (બ્રહ્મચર્ય) રાખજે !’ એમ કહી પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી.

આવો બ્રહ્મચર્યનો એમનો આગ્રહ જોઈને જ ઘણાને આ ખાંડાની ધારે ચાલવા જેવાં કઠિન વ્રતપાલનનું બળ મળતું અને સામેથી સ્વામીશ્રી પાસે તેની પ્રતિજ્ઞાઓ લેતા. આમ, હેત કરીને યુવાનો પાસે આવાં દુર્લભ વ્રતો પળાવી, સ્વામીશ્રીએ ખરેખર કળિયુગમાં સત્યુગ ઊભો કર્યો હતો !

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap