હું તેમને ભાળું છું

mahant swami

પ. પુ. યોગીજી મહારાજનો આજનો પ્રેરણાદાયી પ્રસંગ

Advertisement

ઓક્ટોબર-૧૯૬૮, ગોંડલ

હું તેમને ભાળું છું

પ્રત્યેક દિવાળીએ શિવાભાઈ હરિભાઈ પટેલ અમદાવાદથી ફળોના ટોપલાઓ રવામીશ્રી પાસે લાવતા અને તે અન્નકુટમાં ધરાવતા.

આ વખતે શિવાભાઈને અમદાવાદથી નીકળતાં મોડું થઈ ગયું. આથી સંતોએ સ્વામીશ્રીને કહ્યું : ‘બાપા ! શિવાભાઈનાં ફળો હજી સુધી આવ્યાં નથી અને મોડું થયું છે. કદાચ ભૂલી ગયા હશે કે કેમ ?’

ત્યારે સ્વામીશ્રી બોલ્યા : ‘શિવાભાઈ મોટરમાં આવે છે. હજુ રાજકોટ મૂક્યું છે અને અડધા કલાકમાં અહીં આવી જશે. જો હું તેમને ભાળું છું !’

આ સાંભળી સંતો આશ્ચર્ય પામ્યા. સ્વામીશ્રી તો અનંતને નિરાવરણ સ્થિતિ કરાવી દે એવા હતા, કારણ કે તેઓ તો સાક્ષાત્ બ્રહ્મ હતા. તેમની આવી નિરાવરણ સ્થિતિ હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ?!

બરોબર અર્ધા કલાકમાં જ શિવાભાઈ મોટરમાં ફળોના ટોપલા સાથે મંદિરે આવી પહોંચ્યા. સંતોએ જયારે તેમને આ વાત કહી, ત્યારે શિવાભાઈને ઘણું જ આશ્ચર્ય થયું !

diwali celebration

પ. પુ. યોગીજી મહારાજના બીજા પ્રેરણાદાયી પ્રસંગો માટે અહીં ક્લિક કરો – Click Here
બીજા સાંપ્રદાયિક પોસ્ટ્સ માટે અહીં ક્લિક કરો – Click Here

અહીંના જાણીતા વકીલ દુર્લભજીભાઈ શુકલ સ્વામીશ્રીનાં દર્શને આવ્યા હતા. સ્વામીશ્રી તેમની પાસે સભામાં ઘણી વાર વાતો કરાવતા. આ વખતે તેમણે જણાવ્યું હતું કે ‘ડોંગરે મહારાજને અમે નૈમિષારણ્ય ગુરુકુળ(આપણું ગોંડલનું ગુરુકુળ)માં ભાગવત સપ્તાહ કરવા આમંત્રણ આપવા ગયેલા ત્યારે ડોંગરે મહારાજે કહેલું : ‘ત્યાં તો પરમ ભાગવત સંત યોગીજી મહારાજ બિરાજે છે. તમને તો બોલતું-ચાલતું ભાગવત પ્રાપ્ત થયું છે.’

|| જય સ્વામિનારાયણ ||

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap