જોગી ત્યાં હું…

20
shashtriji maharaj

પ. પુ. યોગીજી મહારાજનો આજનો પ્રેરણાદાયી પ્રસંગ

Advertisement

૧૧-ડિસેમ્બર-૧૯૬૮, મુંબઇ

‘જોગી ત્યાં હું…’

સવારે ૧૧-૦૦ વાગે આરામમાંથી ઊઠયા ત્યારે વાત કરી : ‘આજે સ્વપ્નું આવ્યું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને ટ્રેનમાં જવું હતું. ત્યારે સ્ટેશનમાં મને આજ્ઞા કરી : ‘જાવ જોગી ! ફર્સ્ટ કલાસના ડબ્બામાં વ્યવસ્થા કરો.’ હું ત્યાં ગયો એટલે ગાડીમાં ડોસી બેઠી હતી. એટલે થર્ડ કલાસના ડબ્બામાં જઈને બેસી ગયો. ત્યાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ આવ્યા તે મને કહ્યું : ‘જોગી ! અહીં કેમ બેસી ગયા ? ચાલો ત્યાં…’ (ફર્સ્ટ કલાસના ડબ્બામાં). એટલે મેં કહ્યું : ‘ત્યાં ડોસી છે.’ એટલે *શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે : ‘જોગી ત્યાં હું. તમે અહીં બેઠા એટલે હું પણ અહીં જ બેસીશ.’ ‘જોગી ત્યાં હું ને હું ત્યાં જોગી.’ એમ ત્રણ-ચાર વાર બોલ્યા.*

બપોરે ગઢડા મધ્ય પ્રકરણ ૪૯ વચનામૃતની કથા થતી હતી. ત્યારે સ્વામીશ્રીએ એક યુવકને કહ્યું : ‘મહારાજ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવાનું, કથા, કીર્તન, ધ્યાન, ભજન કરવાનું કહે છે ને તમારું મન ૨મતગમત(ક્રિકેટ)માં પહોંચી ગયું છે,’ એમ કહીને સૌને હસાવ્યા. પછી આરામ કરવા પધાર્યા ત્યારે બોલ્યા : ‘હમણાં તો આઠ દિવસથી સ્વામી રોજ દર્શન દે છે.’

pramukhswami

પ્રેરણા પરિમલ

બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજની પ્રેરક પ્રસંગ-સ્મૃતિઓ

તા. 21-12-2010, મુંબઈ

એક સંતનો ફોન આવ્યો. તેઓ કહે : ‘આપને અભિનંદન કહેવામાં મોડો પડ્યો છું, પણ અભિનંદન આપવા છે.’
સ્વામીશ્રી સહજ અલમસ્તાઈથી કહે : ‘અમે તો અભિનંદનથી પર છીએ. જન્મ નથી ને મરણ નથી, સુખરૂપ છીએ.’
એ સંત કહે : ‘આપને એવું નથી, પણ અમારે તો કહેવું પડે ને !’
આ સાંભળીને સ્વામીશ્રી કહે : ‘સારું, ચાલો, હવે આ લોકની દૃષ્ટિએ વાત કરો.’
થોડી વાતો પછી મુનિતિલક સ્વામી ફોનમાં આવ્યા અને કહે : ‘આપને હેપી બર્થ ડે.’
આ સાંભળીને સ્વામીશ્રી કહે : ‘હમણાં જ પેલાને વાત કરી એમ અમે તો આત્મારૂપ છીએ, સુખરૂપ છીએ.’

જય સ્વામિનારાયણ

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap