નિષ્કામવ્રત..

પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે..

swaminarayan

પ્રકરણ -૧૪   નિષ્કામવ્રત , બ્રહ્મચર્ય

મુક્તમુનિ કહે, : નિષ્કામવ્રત ઉપર શ્રીહરિને બહુ હેત હોવાથી વારંવાર તે સંબંધી વાત કરતા ને કહેતા કે, ” નિષ્કામવ્રત વિનાના નરનારી પશુ સમાન છે. નિષ્કામી હરિભકતો પાસે અમને રહેવું ગમે છે. બીજા ભાવથી જમાડે પણ તેનાથી ઉદાસ રહીએ છીએ. બ્રહ્મા અને ભવ જેવા દેવ આવીને બ્રહ્માંડની સમૃદ્ધિ આપે તોપણ નિષ્કામ વ્રત સિવાય પ્રિય લાગતી નથી.”

Advertisement
[jetpack_subscription_form show_only_email_and_button=”true” custom_background_button_color=”undefined” custom_text_button_color=”undefined” submit_button_text=”Subscribe” submit_button_classes=”undefined” show_subscribers_total=”false” ]

પ્રેરણા પરિમલ – બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજની પ્રેરક પ્રસંગ-સ્મૃતિઓ

Pramukhswami maharaj

તા. 16-11-2010, રાજકોટ

લંડનથી એક આધેડ વયના હરિભક્તનો ફોન હતો. મંદિરમાં આર્થિક સેવા મોકલવાની તેઓની ઇચ્છા હતી. તેઓની વાત સાંભળ્યા પછી સ્વામીશ્રીએ પહેલો પ્રશ્ન તેઓની આર્થિક સ્થિતિનો પૂછ્યો ને પછી કહ્યું : ‘તમારી સેવા તો છે જ. તમારે ભવિષ્યમાં જરૂર પડે એટલે હમણાં ન કરો તો વાંધો નહીં.’


પેલા આધેડ હરિભક્તે વિગતથી પોતાની વાત સમજાવી, છતાં સ્વામીશ્રીએ કહ્યું : ‘વ્યવસ્થા છે એટલે વાંધો નથી, પણ તમારી પાસે હોય તો કોઈની પાસે લાંબો હાથ કરવો ન પડે. એટલે અનુકૂળતા હોય તો થોડીક સેવા કરજો, જેથી અંતરમાં શાંતિ થાય.’

જય સ્વામિનારાયણ

Subscribe For Latest Updates

Invalid email address
We promise not to spam you. You can unsubscribe at any time.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap