મૂર્તિનું ચિંતનાત્મક દર્શન

પ. પુ. યોગીજી મહારાજનો આજનો પ્રેરણાદાયી પ્રસંગ

૧૧-જુલાઇ-૧૯૬૮, ગોંડલ

swaminarayan darshan

મૂર્તિનું ચિંતનાત્મક દર્શન

દર્શન બાદ ગ.પ્ર. ૪૧ તથા ૪૨ વચનામૃતો વંચાયાં. તેમાં વર્ણન આવ્યું કે મહારાજ પાઘ પહેરીને બેઠા હતા. તે સાંભળી સ્વામીશ્રી કહે : ‘દરેક વચનામૃતમાં પાધ પહેરીને બેઠા હતા એમ આવે. સવારે, બપોરે, રાત્રે જયારે ને ત્યારે પાઘ પહેરીને બેસે, તે શું ઉઘાડે માથે નહિ બેસતા હોય ?’

મહેન્દ્રભાઈ બાપુ કહે : ‘કેટલાંક વચનામૃતમાં ખાલી એટલું જ લખેલું હોય છે કે મહારાજ સર્વ શ્વેત વસ્ત્રો પહેરીને બેઠા હતા. તેમાં પાઘની વાત નથી, એટલે ઉઘાડે માથે બેઠા હશે.’

‘લખવાનું ભૂલી ગયા હશે ?’ સ્વામીશ્રીએ શંકા કરી.

‘ભૂલે તો નહિ. ઘણી ઝીણી ઝીણી વિગતો ભૂલ્યા નથી.’ મહેન્દ્રભાઈ બોલ્યા.

‘ઉઘાડે માથે બેઠા હતા એમ લખે તો સારું ન લાગે અને તે વખતે ઉઘાડુ માથું રાખવાનો રિવાજ ન હતો.’ મેં કહ્યું.

સ્વામીશ્રીએ ઉમેર્યું : ‘સંતોય બધા પાધ પહેરીને બેસતા હશે ?’

એક વિશિષ્ટ વાર્તાલાપ સ્વામીશ્રીએ વહેતો મૂક્યો. જો કે તેનું સમાધાન કર્યું નહિ. આમ, ઘણી વાર કથા પ્રસંગમાં સ્વામીશ્રી ઝીણી વિગતોની પણ છણાવટ કરતા, એક દ્રષ્ટિ આપતા – વિચારવાની.

બીજા આવા પ્રેરણાદાયી પ્રસંગો માટે અહીં ક્લિક કરો.

mahantswami bodh

|| જય સ્વામિનારાયણ ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap